HVO100

HVO100

HVO100 är ett förnybart drivmedel som är helt kompatibelt med fossil diesel. HVO100 är vätgasbehandlad vegetabilisk fetter som tas om hand från i huvudsak restprodukter. Därutöver innehåller HVO100 diesel inga aromatiska eller polycykliska kolväten vilket markant förbättrar miljön. HVO100 uppfyller standarden ASTMD 975 med högsta betyg och är därmed marknadens mest miljövänliga drivmedel. Europeisk standard EN15940 gäller i samtliga dieselmotorer from 2016-06-04.

Hydrogenerering (Hydrogeneted)

Hydrogenerering innebär att man slår sönder de vegetabiliska oljorna i mindre bitar, och därmed får en mer lättflytande produkt.
Samtidigt mättar man alla omättade bindningar, så att det blir en mer stabil slutprodukt.

Slutresultatet är ett drivmedel som enbart innehåller icke-cykliska kolväten, som liknar kroppsegna substanser.
Cetantalet blir högt, över 70, vilket innebär att drivmedlet förbränns bra i dieselmotorer.

Fördelar med HVO

100 % förnyelsebar.
Inga förändringar behövs i befintlig dieselmotorer.
Kan blandas med vanlig diesel.
Mycket bra lagringsegenskaper.
Klart förbättrade köldegenskaper jämfört med MK1, RME etc.
Högt cetantal ger bättre tändvillighet, jämnare förbränning och högre verkningsgrad, resulterar i mindre förbrukning / högre prestanda.
30 % reduktion av kväveoxid (NOx).
Förbättrad arbetsmiljö
Förbättrad transportsäkerhet