Fabrik Norrsundet

Colabitoil har som målsättning att bygga en fullstor produktionsanläggning för framställning av HVO100. Första steget har varit att bygga små laboratorieanläggningar för att verifiera att den produkt man får fram har rätt egenskaper. I november 2014 initierades designen av en pilotanläggning i Norrsundet utanför Gävle. Pilotanläggningen är identisk med ett stort raffinaderi och syftet är att säkerställa en optimerad och kostnadseffektiv tillverkningsprocess när tillverkningen skalas upp. Den fullstora produktionsanläggningen förväntas vara i drift 2021.