Fabrik Norrsundet

Vår pilotanläggning i Norrsundet används för utveckling av produkt och process för storskalig framställning av HVO100. Den kommer under 2019 att användas i utvecklingen av våra nya produkter bensin och flygbränsle. Vi uppför nu en mindre testanläggning för utveckling av process för framställning av både bensin och flygbränslen.