Verksamhet

Colabitoil utvecklar, producerar och saluför framtidens fossilfria drivmedel. Idag arbetar vi med HVO100 (Neste MY Förnybar Diesel), förnybar bensin och förnybart flygbränsle i Sverige. Därtill genomför vi högteknologisk forskning för att ständigt kunna ta fram nya miljövänliga drivmedel. Verksamheten bedrivs i Norrsundet, strategiskt placerat i Mellansveriges logistiknav.