6 fördelar med

HVO100

Bättre för miljön

HVO100 är en 100% fossilfri produkt som reducerar utsläppen av koldioxid med 92% och utsläppen av kväveoxider med upp till 9%.

Inga omställningar

Du kan börja tanka fossilfritt idag! Det krävs inga ombyggnationer, det går till och med att tanka HVO100 med fossil diesel i tanken.

Tål lagring

HVO100 har extremt bra lagringsegenskaper. Inga förändringar eller tillväxter i tanken har kunnat mätas under de 12 år produkten har funnits på marknaden. Det är alltså ett utmärkt bränsle för fordon och motorer som står stilla i perioder, till skillnad från t ex RME och traditionell diesel.

Bättre för miljön

HVO100 är en 100% fossilfri produkt som reducerar utsläppen av koldioxid med 92% och utsläppen av kväveoxider med upp till 9%.

Inga omställningar

Du kan börja tanka fossilfritt idag! Det krävs inga ombyggnationer, det går till och med att tanka HVO100 med fossil diesel i tanken.

Tål lagring

HVO100 har extremt bra lagringsegenskaper. Inga förändringar eller tillväxter i tanken har kunnat mätas under de 12 år produkten har funnits på marknaden. Det är alltså ett utmärkt bränsle för fordon och motorer som står stilla i perioder, till skillnad från t ex RME och traditionell diesel.

Skaffa tankkort

Med vårt tankkort kan du tanka framtidens bränsle på alla våra tankstationer

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle