Samråd för etablering i Norrsundet

Colabitoil tar täten för framtidens drivmedel

Vår vision är att hjälpa människor minska sin klimatpåverkan – genom att skapa förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Ända sedan starten 2013 har vår forskning legat i spetsen inom energi- och drivmedelsområdet.

Idag står transportsektorn inför många utmaningar. Den behöver genomgå stora omställningar – på historiskt kort tid. Vi ger branschen förutsättningar att göra sin del, för att vi tillsammans ska nå de globala klimatmålen.

Att bygga en fullskalig produktionsanläggning är ett viktigt steg för att nå visionen. Att förvärva och utveckla Norrsundets hamn likaså. På så sätt bygger vi ett viktigt nav för framtidens fossilfria drivmedel.

Därför avser Colabitoil Produktion AB att söka miljötillstånd för nyetablering av en produktionsanläggning, för biodrivmedel tillverkat från fossilfria råvaror. Samtidigt avser Norrsundets hamn AB att söka miljötillstånd för fortsatt hamnverksamhet.

Samrådsunderlag som övergripande beskriver de planerade verksamheterna och projektens miljöpåverkan kan laddas ner via knapparna till vänster.

Syftet med samrådet är att informera och hämta in synpunkter från närboende i Norrsundet inför arbetet med att ta fram en tillståndsansökan.

Samrådsmöte och öppet hus hålls den 19 respektive 20 augusti, plats Fyren i Norrsundet. Förbokning krävs vid samrådsmötet och sker via länken här nedan.

Om du önskar ytterligare information om respektive ansökan och verksamhet, vänligen kontakta: info@colabitoil.com eller ring 0771-10 10 40.

Samrådssynpunkter med hänsyn till respektive projekt ska vara ingivna senast den 31 augusti 2021.

Samrådsunderlag

Här kan du ladda ner det fullständiga samrådsdokumentet.

Frågor & Anmälan

Om du önskar ytterligare information om respektive ansökan och verksamhet, vänligen kontakta: info@colabitoil.com eller ring 0771-10 10 40.

Samrådssynpunkter med hänsyn till respektive projekt ska vara ingivna senast den 31 augusti 2021.

Samrådsmöte hålls tillsammans med Gävle kommun den 19 augusti (kräver föranmälan) och den 20 augusti håller vi öppet hus mellan kl 15:00-18:00 (kräver EJ föranmälan). Plats är Fyren i Norrsundet.

Anmälning
Anmälning till samrådsmötet den 19 augusti genomförs via Webropol.

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle