Vår vision

Colabitoil vill hjälpa människor att minska sin klimatpåverkan – genom att skapa förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. När vi fokuserar på miljöfördelarna med förnybara bränslen för vår verksamhet och våra kunder, då främjar vi utvecklingen av ett fossilfritt samhälle.

Våra kärnvärden är:

  • Ansvarstagande
  • Utmanande
  • Innovativa 
  • Stolta

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle