Historia

Colabitoil grundades år 2013 med visionen om att utveckla framtidens fossilfria drivmedel. Redan från start var forskning en viktig del av verksamheten. En pilotanläggning skapades i Norrsundet, utanför Gävle. Sedan dess har det varit en central plats för Colabitoil. Här utvecklas framtidens HVO-bränslen och processer. Härifrån förser vi transportbranschen, företag och konsumenter med förnybara drivmedel.

Nedan kan du se några av de mest avgörande händelserna i Colabitoils historia. Till exempel att köpa Norrsundets hamn. Den fullskaliga produktionsanläggningen byggs strax intill, för att underlätta vår logistik. Norrsundet blir därmed ett viktigt nav för framtidens fossila bränslen.

En snabb grön resa i tiden

Colabitoil Sweden AB grundas 20:e november
Etablering i Norrsundet
Projektering av HVO-pilot
Avtal med Neste
Första tankstationen och första tankbilen
Förvärv av Hällberg & Son
Avtal med OKQ8
Noteras på Spotlight Stock Market
Licensavtal med Organofuel
Invigning av HVO pilot
Förvärv av GDG-Macken
Testpilot förnybar diesel, bensin och flygbränsle
Första förnybara bensinen
Förstärkt organisation
Förvärv av Smart Energy Sweden Group
Förvärv av Norrsundets Hamn
Konceptuell design
Miljöprövning
Samråd om etablering av produktions- anläggningen i Norrsundet.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle