Trading

Affärsområdet Trading bygger på att knyta ihop ett globalt nätverk av kunder, leverantörer, tillverkare och partners i bränsleindustrin för att underlätta handel med flytande drivmedel.

Trading

Colabitoil har under sin verksamma tid i drivmedelsbranschen etablerat ett omfattande nätverk av kunder, leverantörer och tillverkare. Genom dessa kontakter och en tilltagande efterfrågan har förutsättningar för att etablera en tradingverksamhet vuxit fram.
Affärsområdet Trading har etablerats för att ytterligare utveckla befintligt nätverk, för att etablera Colabitoil på den internationella marknaden, samt för att också skapa en plattform för avsättning av framtida egenproducerade produkter. Målsättningen är även att kunna erbjuda licenstagare en tradingplattform för deras eventuella exportvolym av flytande förnybara drivmedel. Försäljning avser alltså förmedling av producerad volym mellan säljare och köpare på den internationella marknaden. Kunder utgörs av drivmedelsproducenter, importörer och andra tradingparter.

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle