Produktion

Affärsområdet produktion inkluderar FoU-funktioner, pilotraffinaderier och en planerad produktionsanläggning.

Colabitoil tar täten för framtidens drivmedel

Forskning och utveckling har sedan start varit central för Colabitoil och FoU arbetet inleddes redan i februari 2014. Syftet var att utveckla en process för framställning av HVO baserat på vegetabiliska oljor som skulle kunna möta de allt strängare krav från miljöregleringar och lagstiftning. Colabitoil ser möjligheter i dessa utmaningar, att genom forskning och utveckling av biodrivmedel från nya miljövänliga råvaror, kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Satsningen på forskning och utveckling för säkerställande av processer, katalysatorer, mätmetoder och nya råvaror blev snabbt ett sätt för Colabitoil att nå framgång på marknaden. Bolagets nuvarande fokusområde är framtagning av processer för framställning av förnybar bensin, flygbränsle och diesel i egen testanläggning. Förnybar bensin, flygbränsle och diesel, framställt av etanol har mycket goda produktegenskaper som uppfyller gällande drivmedelstandarder. Bränslena kan användas som en helt förnybar produkt men även för inblandning i befintliga flytande drivmedel utan modifiering av motorer.

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle