Norrsundets Hamn

Colabitoil äger sedan september 2020 Norrsundets Hamn som är belägen i ett logistikområde på den svenska östkusten, 4 mil norr om Gävle och erbjuder goda förbindelser till motor- och järnväg och omfattande logistiktjänster, bland annat uthyrning av lager och lagringstjänster.

En öppen hamn för en hållbar värld

Med sina två stycken 600 meter långa kajer som kan ta emot fartyg upp till 140 meter långa, 16 meter breda och 6,2 meter djupa, är hamnen välutvecklad för sjötransporter. Hamnen är utrustad med flertalet mobila kranar och annan nödvändig utrustning för att kunna erbjuda en bredd av tjänster för att hantera inkommande och utgående last, så som av- och pålastning, paketering, vägning och diverse frakttjänster.

Utöver hantering av ankommande och/eller avgående gods erbjuder hamnen omfattande lagertjänster. Gods som anländer till hamnen lagras tillfälligt eller förvaras i något av hamnens många lagerlokaler. Hamnen erbjuder såväl kall- som varmlager och kan vid behov erbjuda skräddarsydda lagertjänster.

Framtida planer för Norrsundets Hamn inkluderar Colabitoils planerade byggnation av en fullskalig produktionsanläggning. I tillägg till den planerade produktionsanläggningen, förvaltar och utvecklar Norrsundets Hamnområdet även för externa hyresgäster som efterfrågar tillgänglighet till såväl sjö- som väg- och spårbunden transport.

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle