Licensiering

Affärsområdet Licensiering hanterar licensieringen av tekniken för förnybar bränsleproduktion och innehar rätten att utfärda exklusiva underlicenser för produktion av förnybart bränsle.

Licensiering

Målet är att via underlicenser och kunskapsöverföring låta andra producenter tillverka förnybara drivmedel baserat på den licensierade tekniken. Genom ett 50-årigt licensavtal med Organofuel Sweden AB, som tecknades och offentliggjordes den 1 oktober 2018, har Colabitoil fått ytterligare möjligheter att skapa intäkter genom försäljning av underlicenser avseende processteknik. Underlicenser har utfärdats i slutet av 2018 till dotterbolagen Colabitoil Produktion AB (marknad Sverige) och Colabitoil Fuel Production AB (marknaderna Tyskland, Österrike och Schweiz).

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle