Försäljning

Sedan 2015 erbjuder Colabitoil kunder i Sverige förnybara alternativ till de fossila drivmedlen. Distributionen till kunder sker med egna fordon. Kunder är främst verksamma inom Transport, Entreprenad, Stat, Kommun, Lantbruk och Industri.

Marknad, försäljning och distribution

Colabitoil har specialiserat sig för att kunna erbjuda dessa kunder bästa möjliga service och produktutbud. Bolaget erbjuder leveranser till egen tank eller genom sitt breda utbud av 80 stycken strategiskt placerade tankstationer runtom i landet, varav merparten av dessa tillhandahåller förnybara drivmedel, där man även riktar sig till konsumenter. Bolaget erbjuder även kunder ett brett urval av kända varumärken inom smörjmedel, med bland annat spolarvätska, enklare traditionella motoroljor till mer avancerade miljöhydrauloljor.

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle