Colabitoil tar täten för framtidens drivmedel

Vi strävar efter att hjälpa människor minska sin klimatpåverkan – genom att skapa förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Ända sedan starten 2013 har vår forskning legat i spetsen inom energi- och drivmedelsområdet.

Idag står transportsektorn inför många utmaningar. Den behöver genomgå stora omställningar – på historiskt kort tid. Vi ger branschen förutsättningar att göra sin del, för att vi tillsammans ska nå de globala klimatmålen.

Vår primära verksamhet är inriktad på produktion och försäljning av förnybara drivmedel. Utöver dessa sträcker sig våra affärsområden över licensiering, trading och vår egna hamn i Norrsundet.

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle