Karin Svärd Hertel

Styrelseledamot

Om

Karin Svärd Hertel, bosatt i Sandviken, är 52 år och är civilingenjör med inriktning kemiteknik. Karin är utbildad på KTH och har en bred industribakgrund i olika chefsroller från svenska storföretag som ABB, AGA, Ericsson och Sandvik. Sedan 7 år tillbaka driver Karin egen konsultverksamhet med fokus på interim management, förändringsledning och affärsutveckling. Uppdragsgivarna idag är främst mindre företag, kommuner och offentliga verksamheter.

Född

1966

Invald

2018

Utbildning

Civilingenjör kemiteknik, KTH.

Övriga uppdrag

Karin S Hertel AB, Gävle Logistikbyrå AB, BRF Skutan 16

 

Aktieinnehav

0

Optionsinnehav

20 000