Per-Erik Holmgren

Styrelseledamot

Om

Per-Erik Holmgren besitter lång erfarenhet från fastighetsbranschen och av bolagsstyrning. Holmgren har en lång och framgångsrik historik som egenverksam entreprenör inom fastighets- och byggbranschen. Härutöver har Holmgren ett stort kontaktnär inom tillverkningsindustrin.

Född

1938

Invald

2015

Utbildning

Handelsgymnasium, Diplomerad skattekonsult

Övriga uppdrag

Styrelseordförande Hammersta Fastigheter AB
Styrelseledamot BJM Fastigheter AB, Per-Erik Holmgren Fastighetskonsult AB
Styrelsesuppleant BRF Jupiter Gallionsbilden 1

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot Aspön Fastigheter AB, Båven Country Lodge AB, Cederflod Fastighetsförädling AB

Aktieinnehav

1 623 090

Optionsinnehav

0