Christer Sundin

Styrelseledamot

Om

Christer Sundin besitter omfattande kompetens inom bolagsstyrning och var senast verksam som VD på det börsnoterade bolaget Diös Fastigheter. Härutöver har Sundin haft ledande befattningar inom fastighetsbolag och finansinstitut. Sundin har ett stort kontaktnät inom fastighets- och industrisektorn och innehar ett antal styrelseuppdrag inom bolag i Sverige.

Invald

2014

Född

1949

Utbildning

Civilekonom, Uppsala Universitet

Övriga uppdrag

Styrelseordförande och VD SUBO Konsult AB, Styrelseordförande i Ljusbo Green Home AB, MaxFast Properties AB, Styrelseledamot i Arkitektkopia AB, CLS Invest AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Ljusbo Hyreshus AB, Örndalen Exploatering AB, Örndalen Holding AB, Örndalen Hotellfastighets AB, Örndalen Lift AB, Östersundshem AB

Tidigare uppdrag

Extern VD i Diös Fastigheter AB                                                                                                                                                                                  Styrelseledamot i Aurorum Teknikbyn AB, BiessieBaenie AB, Destination Östersund AB, Diös Sundsvall AB, Diös Jämtland AB, Diös Mitt AB, Diös Fastigheter Sundsvall III AB, Diös Fastigheter Falun III AB, Diös Fastigheter Östersund II AB, Diös Norrland AB, Diös Fastigheter Östersund V AB, Diös Fastigheter VIII AB, Diös Sundsvall II AB, Diös Fastigheter AB, Diös Fastigheter III AB, Diös Norrlandskusten AB, Diös Fastigheter I AB, Diös Fastigheter Skellefteå I AB, Diös Fastigheter VI AB, Diös Fastigheter V AB, Diös Falun I AB, Diös Fastigheter VII AB, Diös Fastigheter Skellefteå AB, Diös Fastigheter II AB, Diös Fastigheter Östersund I AB, Diös Fastigheter IX AB, Diös Fastigheter X AB

Aktieinnehav

1 083 992 samt 48 309 via delägt bolag.

Optionsinnehav

0