Björn Norrbom

Styrelseordförande

Om

Björn Norrbom har lång erfarenhet av bolagsstyrning med ett stort kontaktnät nationellt och internationellt. Tidigare erfarenheter omfattar ledande befattningar inom IBM, Cap Gemini samt VD för Telia Mega Com och Telia Light och ordförande i Telia Danmark, Finland och Norge. Norrbom har ett antal styrelseuppdrag inom såväl svenska som utländska bolag.

Invald

2014

Född

1945

Utbildning

Bachelor of Business Administration (BBA), business IT  | Stockholms Universitet

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i OpenRatio Holding AB, Trebax AB
Styrelseledamot i SIVERS IMA Aktiebolag, 

Styrelsesuppleant i Bobtail Nordic Pharma AB, Grizzly Konsult AB

 

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande i Clavister Holding AB, Compound Semiconductor Technologies Sweden AB, Tannak AB, CST Incentiva AB, Flanderit Holding AB, Sweden Green Tech Energy AB
Styrelseledamot i Connode AB, Connode Holding AB, Fastighetsbolaget Kanholmen AB (publ)
Styrelseledamot och VD för Fastighetsbolaget Kanholmen AB (publ), Telia MegaCom och dotterbolag till Cap Gemini

Aktieinnehav

1 060 000 samt 72 301 via delägt bolag.

Optionsinnehav

0