Strategi och mål

Colabitoil växer idag såväl genom organisk tillväxt som genom nyförvärv av tankstationer. Att äga hela affärskedjan, strategiska partnerskap, produkt- och affärsutveckling samt notering på Aktietorget är andra viktiga verktyg för att uppnå målet -  att vara den marknadsledande HVO-producenten i Sverige 2020.