Strategi

Colabitoil ska utvecklas genom partnerskap, produktion, handel, produkter och licenser.

Med försäljning av licenser globalt skapas förutsättningar för finansiering av egen produktionsanläggning för förnybara drivmedel i Sverige, fortsatt utveckling av framtidens råvaror, samt etableringen av egna tankanläggningar.

Med upprättandet av produktionsanläggning för förnybara drivmedel skapas förutsättningar för att förkorta kedjan och öka marginaler till egna kunder samt möjligheten att sälja till tredje part.

Tillsammans med högskolor och universitet utvecklas framtidens processer och råvaror för att effektivisera framställningen av nästa generations fossilfria drivmedel.

Tills det att egen storskalig produktion är i bruk ska Bolaget fortsatt fokusera på handel genom att distribuera förnybara drivmedel från andra tillverkare direkt till kund och via egna tankanläggningar. Bolaget fortsätter med nyetableringar av tankanläggningar på strategiska lägen och med ett ökat sortimentet av fossilfria och hållbara produkter.

Mål

Målsättning inom koncernen

Colabitoil har för avsikt att leda utvecklingen av förnybara drivmedel med målsättningen att medverka till att ersätta fossila drivmedel och därmed nå positiva klimateffekter. Colabitoils huvudfokus är att etablera Bolagets varumärke och ytterligare öka omsättningen och att ta marknadsandelar på en snabbt växande marknad. Colabitoil har en egen pilotanläggning för HVO100 och upprättar under 2019 en testanläggning för förnybar bensin och förnybart flygbränsle.

Handel

Colabitoil ska växa genom ökad närvaro på marknaden samt att driva trafik mot egna tankanläggningar.

Produktion

Colabitoils tillväxt ska ske genom egen produktion av förnybara drivmedel. Bolaget fortsätter arbetet med att undersöka möjligheterna för en storskalig produktionsanläggning. Arbetet med miljöprövningsavsökan påbörjades hösten 2018.

Licensiering

Colabitoil innehar rätten att utfärda exklusiva underlicenser för produktion av förnybart bränsle. Bolaget ska med underlicenser och kunskapsöverföring globalt upplåta till andra producenter att tillverka Bolagets förnybara drivmedel.

Forskning och utveckling

Som en del i målet för egen produktion bedriver Colabitoil tillsammans med andra forskning och utveckling av förnybara drivmedel. Under namnet GrönaPro pågår tillsammans  med Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall projekt med att utveckla framtidens råvaror för HVO100. Tillsammans med Organofuel Sweden AB utvecklas förnybar bensin och förnybart flygbränsle. Pilotanläggningen i Norrsundet är ett första steg mot en storskalig produktionsanläggning.

Produktion

Som en del att infria målet om en storskalig finns en pilotanläggning. Pilotanläggningens främsta syfte är fortsatt forskning och utveckling. Pilotanläggningen har även en viktig funktion för Bolagets framställning av blandade fossilfria drivmedel.