Konkurrenter

Colabitoil verkar på en marknad med ett antal större aktörer, såsom Preem, Circle K, OK/Q8 och ST1. Dessa aktörer erbjuder huvudsakligen fossil diesel med iblandad FAME/RME och HVO. Colabitoil styrelse bedömer inte att aktörerna har för avsikt att fokusera sina verksamheter mot att leverera HVO.

Några mindre aktörer, däribland Ecobränsle i Karlshamn AB (omsättning 2016: ca 251 MSEK) och Energifabriken i Sverige AB (omsättning 2016: ca 216 MSEK), erbjuder liksom Colabitoil biobränsle i form av bland annat HVO. Dessa aktörer utgör i dagsläget konkurrenter, men bedöms enligt styrelsen inte vara direkta konkurrenter till Colabitoil framöver, eftersom dessa inte kommer att tillhandahålla egenproducerad HVO.

När pilotanläggningen i Norrsundet driftsätts blir Colabitoil först i Sverige med att producera HVO100.