Marknadsöversikt

Idag förser Coloabitoil Mellansverige med HVO100 och företaget riktar sig mot en snabbt växande marknad, i Sverige och senare även mot Europa och Asien. Våra kunder finns primärt inom person- och godstransport och yrkesfordon för bland annat bussbolag, skogsnäring, åkerier, jordbruk, industri, marin, militär, offentlig sektorn och inom privatbilsmarknaden. 

Marknaden för HVO växer kraftigt, i synnerhet ren HVO, så kallad HVO100. Enbart under halvåret 2017 har försäljningen av HVO100 fördubblats i jämförelse med hela året 2016. Av samtliga fordon på svenska marknaden är majoriteten dieselfordon. Medellivslängden på fordon i Sverige är 17 år. Försäljningen av av nya fordon med dieselmotor är fortsatt stark. Med en fordonspark där nästan 2/3 av personbilarna och nästan alla yrkesfordon har dieselmotorer ökar efterfrågan på förnyelsebara drivmedel till befintliga och nya fordon.