Koncernstruktur

Colabitoil består av moderbolaget Colabitoil Sweden AB och dotterbolagen Colabitoil Fastigheter AB, Colabitoil Tankanläggningar AB och Colabitoil Produktion AB.