Historia

Colabitoil är en relativt ny aktör på marknaden- utan arv från fossila varor. Vi arbetar med HVO100, förnybar bensin och förnybart flygbränsle i Sverige. Därtill genomför vi högteknologisk forskning för att ständigt kunna ta fram nya miljövänliga drivmedel.

2013
 • Jan Nordlöf bygger en laboratorieanläggning i Gävle för produktion av HVO100. Anläggningen producerar 200 liter biodiesel som testas i motorer såväl som i laboratorier med mycket gott resultat.
 • Ett antal nyckelpersoner med unika kompetenser inom olika teknik- och affärsområden sammanförs av Jan Nordlöf och Colabitoil Sweden AB grundas.
2014
 • Colabitoil tecknar ett avtal om en lokal i Norrsundets bruk för uppförande av pilot- och produktionsanläggning. Norrsundet blir också säte för Colabitoils huvudkontor.
 • Den första testanläggningen för framställning av eldningsolja öppnas.
 • En ny anläggning för framställning av HVO100 initieras.
2015
 • Styrelsebeslut tas om att Colabitoil Sweden AB ska kliva in på marknaden för försäljning av HVO100.
 • Colabitoil tar hem den första ordern på HVO100 och ingår sitt första samarbetsavtal.
 • Colabitoil öppnar sin första tankstation.
 • Arbetet med konstruktion av pilotanläggningen för HVO100 i Norrsundet påbörjas.
2016
 • Samarbete med GD-Oljor avseende en tankstation i Falun inleds.
 • Leverans av HVO100 till kunder startar.
 • Byggnation och monteringen av pilotanläggningen i Norrsundet påbörjas.
 • Colabitoil öppnar sin första egna tankstation.
2017
 • Colabitoil tar emot slutleveransen av de beställda delarna till pilotanläggningen.
 • Colabitoil förvärvar Hällberg & Son Åkeri AB.
 • Testkörning av pilotanläggningen i Norrsundet initieras.
 • Colabitoil tecknar avtal med Avantherm AB.
 • Colabitoils aktier noteras på Spotlight Stock Market.
2018
 • Colabitoil samordnar produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag.
 • Teamet för forskning och utveckling förstärks.
 • Colabitoil Fastigheter AB tecknar ett långsiktigt hyresavtal med Block Trade Technology Ltd, ett teknologibolag som specialiserat sig på kostnads- och energieffektiv framtagning av kryptovaluta.
 • Colabitoil blir ”Official Supplier” till ÅRE 2019 AB som ansvarar för världsmästerskapen i alpin skidåkning i Åre 2019.
 • Colabitoil och Neste, världens största producent av HVO100, ingått ett nytt flerårigt marknads- och leveransavtal som säkrar drivmedelsleveranser till befintliga och nya kunder ytterligare.
 • Colabitoil tecknar avtal med Skidskytte-VM i Östersund som omfattar sponsring och leveranser av förnybara drivmedel, i första hand HVO, för att möjliggöra ett fossilfritt världsmästerskap.
 • Bolagets fastighetsbolag tecknar nytt hyresavtal med RACE-CAP AB.
 • Ett nytt avtal tecknas för produktion av förnybart flygbränsle och bensin, med global exklusiv licens.
 • Colabitoil Sweden AB bildar ett dotterbolag Colabitoil Fuel Production AB med syfte att skapa förutsättningar för kommersialisering.