Historia

Colabitoil är en relativt ny aktör på marknaden utan arv från fossila varor. Vi utvecklar, producerar och saluför framtidens fossila drivmedel. Idag arbetar vi med HVO diesel, förnybar bensin och förnybart flygbränsle i Sverige. Därtill genomför vi högteknologisk forskning för att ständigt kunna ta fram nya miljövänliga drivmedel.

2013
 • Jan Nordlöf bygger en laboratorieanläggning i Gävle för produktion av HVO100. Anläggningen producerar 200 liter biodiesel som testas i motorer såväl som i laboratorier med mycket gott resultat.
 • Ett antal nyckelpersoner med unika kompetenser inom olika teknik- och affärsområden sammanförs av Jan Nordlöf och Colabitoil Sweden AB grundas.
2014
 • Colabitoil tecknar ett avtal om en lokal i Norrsundets bruk för uppförande av pilot- och produktionsanläggning. Norrsundet blir också säte för Colabitoils huvudkontor.
 • Den första testanläggningen för framställning av eldningsolja öppnas.
 • En ny anläggning för framställning av HVO100 initieras.
2015
 • Styrelsebeslut tas om att Colabitoil Sweden AB ska kliva in på marknaden för försäljning av HVO100.
 • Colabitoil tar hem den första ordern på HVO100 och ingår sitt första samarbetsavtal.
 • Colabitoil öppnar sin första tankstation.
 • Arbetet med konstruktion av pilotanläggningen för HVO100 i Norrsundet påbörjas.
2016
 • Samarbete med GD-Oljor avseende en tankstation i Falun inleds.
 • Leverans av HVO100 till kunder startar.
 • Byggnation och monteringen av pilotanläggningen i Norrsundet påbörjas.
 • Colabitoil öppnar sin första egna tankstation.
2017
 • Colabitoil tar emot slutleveransen av de beställda delarna till pilotanläggningen.
 • Colabitoil förvärvar Hällberg & Son Åkeri AB.
 • Testkörning av pilotanläggningen i Norrsundet initieras.
 • Colabitoil tecknar avtal med Avantherm AB.
 • Colabitoils aktier noteras på Spotlight Stock Market.
2018
 • Colabitoil samordnar produktion i ett nytt dotterbolag och verksamheten för tankanläggningar i ett befintligt dotterbolag.
 • Teamet för forskning och utveckling förstärks.
 • Colabitoil Fastigheter AB tecknar ett långsiktigt hyresavtal med Block Trade Technology Ltd, ett teknologibolag som specialiserat sig på kostnads- och energieffektiv framtagning av kryptovaluta.
 • Colabitoil blir ”Official Supplier” till ÅRE 2019 AB som ansvarar för världsmästerskapen i alpin skidåkning i Åre 2019.
 • Colabitoil och Neste, världens största producent av HVO100, ingått ett nytt flerårigt marknads- och leveransavtal som säkrar drivmedelsleveranser till befintliga och nya kunder ytterligare.
 • Colabitoil tecknar avtal med Skidskytte-VM i Östersund som omfattar sponsring och leveranser av förnybara drivmedel, i första hand HVO, för att möjliggöra ett fossilfritt världsmästerskap.
 • Bolagets fastighetsbolag tecknar nytt hyresavtal med RACE-CAP AB.
 • Ett nytt avtal tecknas för produktion av förnybart flygbränsle och bensin, med global exklusiv licens.
 • Colabitoil Sweden AB bildar ett dotterbolag Colabitoil Fuel Production AB med syfte att skapa förutsättningar för kommersialisering.