Historia

2013 får Jan Nordlöf en idé till hur produkten HVO100 kan framställas. Jan arbetar då på Aeroform Fuel Cell AB och bygger en liten modell av reformer för bioolja med dubbla katalysatorer för framställan av vätgas. I samband med detta upptäcker han att en lägre temperatur (ca+450 grader Celsius) kan skapa en fraktion som liknar diesel. Detta lägger grunden till Colabitoils metod för hydrogenerering av vegetabiliska oljor.

Juni-juli 2013 Jan Nordlöf bygger en laboratorieanläggning i Gävle för produktion av HVO100. Anläggningen producerar 200 liter biodiesel som testas i motorer såväl som i laboratorier med mycket gott resultat. 

September 2013 Ett antal nyckelpersoner med unika kompetenser inom olika teknik- och affärsområden sammanförs av Jan Nordlöf och Colabitoil Sweden AB grundas. Nyckelpersonerna Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Christer Sundin och Daniel Trabold bildar företagets ledning.

Juni 2014 Colabitoil tecknar ett avtal om en lokal i Norrsundets bruk för uppförande av pilot- och produktionsanläggning. Norrsundet blir också säte för Colabitoils huvudkontor.

Oktober 2014 Den första testanläggningen för framställning av eldningsolja öppnas. 

November 2014 En ny anläggning för framställning av HVO100 initieras. Anläggningen designas av kemiingenjören Feixiang Long som anställts på Colabitoil Sweden AB.

Augusti 2015 Styrelsebeslut tas om att Colabitoil Sweden AB ska kliva in på marknaden för försäljning av HVO100.

September 2015 Colabitoil tar hem den första ordern på HVO
100 och ingår sitt första samarbetsavtal.

Oktober 2015 Colabitoil öppnar sin första tankstation.

November 2015 Arbetet med konstruktion av pilotanläggningen för HVO100 i Norrsundet påbörjas.


Januari 2016 Samarbete med GD-Oljor avseende en tankstation i Falun inleds.

Februari 2016 Leverans av HVO100 till kunder startar.

April 2016 Byggnation och monteringen av pilotanläggningen i Norrsundet påbörjas.

Oktober 2016  Colabitoil öppnar sin första egna tankstation.

Maj 2017 Colabitoil tar emot slutleveransen av de beställda delarna till pilotanläggningen.

Juni 2017 Colabitoil förvärvar Hällberg & Son Åkeri AB.

Juni 2017 Testkörning av pilotanläggningen i Norrsundet initieras.