Affärsidé

Genom att utveckla, producera och marknadsföra förnybara drivmedel ska Bolaget driva utvecklingen av hållbara drivmedel. Colabitoil ska äga processen från restprodukter som råvara till såld produkt. Bolaget ska också med upplåtande av rättigheter av tillverkningsprocesser (licenser) och kunskapsöverföring till andra producenter vara med och utveckla marknaden globalt. Colabitoil ska vara känt för att vara den aktör på marknaden som möjliggjort att fossila drivmedel bytts ut mot fossilfria, både som producent, licensgivare och försäljning.