Om Colabit

Colabit vill hjälpa människor att minska sin klimatpåverkan – genom att marknadsföra, sälja och distribuera  förnybara drivmedel som fullt ut kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. När vi fokuserar på miljöfördelarna med förnybara bränslen för vår verksamhet och våra kunder, då främjar vi utvecklingen av ett fossilfritt samhälle.

Vår väg till ett fossilfritt samhälle

Colabit bidrar till en hållbar omställning, både idag och i framtiden. Vi säljer flytande drivmedel av högsta miljöklass, både till privatbilister och transportbolag.

Med framtiden i fokus

Hållbarhet är hjärtat i vår verksamhet. Vår primära produkt idag är HVO100 vilken kan användas i alla existerande dieselbilar, utan någon modifiering.
HVO100 är en 100% ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) vilken har samma egenskaper som traditionell diesel men med upp till 90% lägre CO2 utsläpp.

Våra drivmedel fungerar  i existerande fordon, utan någon modifiering, samt distribueras via redan befintlig infrastruktur. Ett snabbspår till ett fossilfritt samhälle.

Marknad Försäljning Distribution

Colabit har specialiserat sig för att kunna erbjuda kunder bästa möjliga service och produktutbud. 

Bolaget erbjuder leveranser till egen tank eller genom sitt breda utbud av ca 90 strategiskt placerade tankstationer runtom i landet. Merparten av dessa tillhandahåller förnybara drivmedel, där man även riktar sig till konsumenter. 

Bolaget erbjuder även kunder ett brett urval av kända varumärken inom smörjmedel, med bland annat spolarvätska, enklare traditionella motoroljor till mer avancerade miljöhydrauloljor.

Försäljning

En omställning som går av bara farten

Det måste vara enkelt att ställa om till förnybart. Därför säljer vi noga utvalda bränslen av högsta miljöklass.

Kunderna kan köra in på någon av våra tankstationer och välja det bränsle som passar bäst. Alla drivmedel kan användas direkt i tanken, oavsett om det gäller diesel eller bensin.

Idag har Colabit 90 tankstationer i landet – från Skillinge i södra Skåne till Strömsund i Jämtland.

Colabit för företag

Idag står transportsektorn inför många utmaningar. Den behöver genomgå stora förändringar på historisk kort tid. Men företag ska inte tvingas bromsa sin verksamhet för att ställa om till förnybart. Tvärt om. Colabit hjälper företagare till en enklare vardag och minskade koldioxidutsläpp. Vi ger branschen förutsättningar att ta ansvar för sin del, för att vi tillsammans ska nå klimatmålen.

Övriga varumärken

Sedan 2021 ingår även dessa varumärken i Colabit Försäljning

Colabit Försäljning ingår i Greenbit A S

I december 2021 bildades Greebit AS efter en sammanslagning av Colabit Försäljning och norska Green Cube.

”Med det nya sammanslagna bolaget ligger vi i framkant för omställningen till ett förnybart samhälle som leverantör av hållbart bränsle till den befintliga infrastrukturen. Storleken spelar roll på energimarknaden och den nya koncernen ger oss en bra bas i både Norge och Sverige. Vi tror att framtiden drivs av förnybara bränslen och har en ambition att bli 100 % förnybara till 2025. Vi tror att om vi vill göra skillnad och minska utsläppen nu måste vi byta ut bränslet inte fordonen snarare än att fokusera på ersätta befintlig infrastruktur. Det måste finnas en palett av olika lösningar."

Magnus Nyfjäll, vd

Kontaktuppgifter

Colabit
Nygatan 34
803 11 Gävle

info@colabit.com
0771-10 10 40

Bulkleverans och beställning

order@colabit.com

Företagsledning

Magnus Nyfjäll, VD
magnus.nyfjall@colabit.com
070-641 72 82

Ekonomi

Christopher Amnéus, CFO
christopher.amneus@colabit.com

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle