Om Colabitoil

 

Colabitoil är ett innovativt tillväxtföretag med en mission att alltid erbjuda marknadens mest hållbara bränslen. 

Vi distribuerar, och producerar även i liten skala, det förnybara drivmedlet HVO100.  Genom vår unika metod för hydrogenerering skapar vi en produkt med nästintill identiska egenskaper som den fossila dieseln. Men med en viktig skillnad - HVO100 är 100 procent förnyelsebart och därmed världens renaste drivmedel.

Likheterna med den fossila dieseln gör att den kan användas av alla dieselmotorer. Omställningen till HVO100 kräver inte någon ansträngning för konsumenten och marknadsbasen är därför mycket stor.

Colabitoil växer både organiskt och genom nyetableringar, främst tankstationer.

I december 2017  noterades Colabitoil på Aktietorget.