Om Colabitoil

Colabitoil är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla, producera och saluföra framtidens fossilfria drivmedel för att bidra till ett hållbart samhälle. Från Norrsundet, en del av Mellansveriges logistiknav utanför Gävle, förser Bolaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget är en ledande aktör i utvecklingen av HVO diesel, förnybar bensin och förnybart flygbränsle i Sverige

Colabitoil har sedan i september 2015 bedrivit försäljning av förnybar diesel HVO100 och har sedan dess upparbetat en trogen kundbas. En av våra styrkor är att Bolaget arbetar nära kunderna, har hög tillgänglighet och är lyhörda för kundens behov. Colabitoil levererar HVO100 till kunder som bussbolag, åkerier och bolag inom turistnäringen samt distribuerar HVO100 till egna och kundernas tankanläggningar. Colabitoil ser en stadig volymökning genom tillströmning av nya kunder, samt utökade leveransomfattningar av befintliga avtal i takt med att distributionskapacitet och antal tankanläggningar utökas. Vi driver försäljning mot kunder med egna anläggningar (bulkkunder), mot företagskunder (kortkunder) och konsumenter.

Vår vision

Vi ska bidra till ett hållbart samhälle genom att producera samt tillhandahålla fossilfria drivmedel och andra hållbara produkter.

Vår mission

Med fokus på miljönytta, kundnytta och affärsnytta ska vi leda utvecklingen för ett fossilfritt samhälle.