Om Colabitoil

Colabitoil har visionen att utveckla och saluföra framtidens drivmedel. Idag säljer vi en förnybar diesel, som går att tanka direkt – utan några omställningar. I morgon hoppas vi kunna leverera ett eget förnybart alternativ även till bensinen. Och till flyget. Vår resa mot en fossilfri värld har bara börjat.

Vår väg till ett fossilfritt samhälle

Colabitoil grundades med tanken kring egen produktion av gröna drivmedel i Norrsundet. Bolagets kärnverksamhet finns i Sverige men våra affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen – antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners.

Med framtiden i fokus

Hållbarhet är hjärtat i vår verksamhet. Vår primära produkt idag är HVO100 vilken kan användas i alla existerande dieselbilar, utan någon modifiering.
HVO100 är en 100% ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) vilken har samma egenskaper som traditionell diesel men med upp till 90% lägre CO2 utsläpp.

Vår vision stannar dock inte enbart i att göra en miljövänlig diesel. Vi vill mer!
I vår kommande produktionsanläggning kommer vi producera fossilfri diesel, bensin och flygbränsle. Samtliga drivmedel kommer fungera i existerande fordon, utan någon modifiering, samt distribueras via redan befintlig infrastruktur. Ett snabbspår till ett fossilfritt samhälle.

Affärsområden

Colabitoils affärsverksamhet är indelad i fem affärsområden:

Marknad, försäljning och distribution

Produktion

Licensiering

Trading

Hamn