Företagsbeskrivning

 • Vilka är Colabitoil?

 • Vad betyder Colabitoil?

 • Vilka drivmedel arbetar Colabitoil med?

 • Hur långt bak i produktionsledet kan man spåra era produkter?

 • Vilket ansvar tar Colabitoil om drivmedlet orsakar skador på mitt fordon?

 • Kan jag som privatkund tanka på era mackar?

 • Hur arbetar Colabitoil med miljön på era tankstationer?

 • Vad gör Colabitoil för miljön?

HVO100 – Produktegenskaper och användning

 • Vad är HVO100?

 • I vilka fordon och motorer kan man använda HVO100?

 • Kan jag tanka HVO100 i min dieselbil?

 • Vilka fordonstillverkare har godkänt HVO100?

 • Vad är Neste MY Förnybar Diesel?

 • Hur skiljer Neste MY Förnybar Diesel sig från fossil diesel?

 • Vilka är fördelarna med Neste MY Förnybar Diesel jämfört med fossil diesel?

 • Fyller Neste MY Förnybar Diesel någon standard?

 • Hur bra prestanda har Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse med övriga förnybara bränslen och MK1 (fossil diesel)?

 • Kan man växla mellan MK1 (fossil Diesel) och Neste MY Förnybar Diesel? Kan man blanda dem i tanken?

 • Är förnybar diesel och biodiesel samma produkt?

 • Hur ser växthusgasutsläppen ut jämfört med elbilar?

Råvaror och hållbarhet

 • Var produceras Neste MY Förnybar Diesel?

 • Vilka råvaror används i Neste MY Förnybar Diesel?

 • Hur utvecklar Neste sin råvarubas?

 • Vad gör Neste för att säkerställa hållbarhet för sina råvaror?

 • Använder Neste palmolja i sin HVO-produktion? Om så, varför?

Pris

 • HVO100 kostar mer än fossil diesel! Varför?

 • Hur kommer priset på HVO100 att påverkas av att PFAD försvinner som råvara?

Tillgänglighet

 • Går det att köpa HVO100 Neste MY Förnybar Diesel utan PFAD?

 • Hur mycket HVO producerar Neste årligen och hur påverkar produkten klimatutsläppen? Kommer det att bli brist på HVO?