FAQ

  • Vad är "HVO”?

  • Kan jag tanka HVO i min dieselbil?

  • Vad gör Colabitoil för miljön?

  • Hur arbetar Colabitoil med miljön på era tankstationer?

  • Kan jag som privatkund tanka på era mackar?

  • Varför ska jag välja just er HVO?

  • Vad betyder Colabitoil?

  • Hur långt bakåt i produktionsledet kan man spåra era produkter?

  • Är HVO lika skadligt för miljön som fossil diesel?