Miljösmart

“HVO100 är mindre skadligt för miljön än fossil diesel. Vid ett oljespill bryts HVO100 ner snabbare än diesel, mer än 50 procent av biologisk nedbrytning sker inom en månad. HVO100 klarar den kemiska klassificeringsprov för “snabb biologisk nedbrytning”. Det betyder att HVO100 bryts ned snabbare och är mindre skadligt än fossil diesel för miljön.

HVO-producent