HVO 100

HVO100 är ett 100 procent förnybart drivmedel som är helt kompatibelt med fossil diesel. HVO100 är vätgasbehandlade vegetabiliska fetter som tas om hand från i huvudsak restprodukter. Därutöver innehåller HVO100 diesel inga aromatiska eller polycykliska kolväten, vilket markant förbättrar miljön. HVO100 uppfyller standarderna ASTMD 975 och EN15940 med högsta betyg och är därmed marknadens mest miljövänliga drivmedel. Den europeiska standarden EN15940 gäller i samtliga dieselmotorer from 2016-06-04.

Hydrogenerering innebär att man slår sönder de vegetabiliska oljorna i mindre bitar, och därmed får en mer lättflytande produkt. Samtidigt mättar man alla omättade bindningar, så att det blir en mer stabil slutprodukt.

Slutresultatet är ett drivmedel som enbart innehåller icke-cykliska kolväten, som liknar kroppsegna substanser. Cetantalet blir högt, över 70, vilket innebär att drivmedlet räcker 2-5 procent längre än fossil diesel. HVO100 har mycket bra lagringsegenskaper och lämpar sig utmärkt för kyla, till exempel vid kallstarter.

HVO100 fungerar i alla dieselmotorer, inga förändringar behövs göras. Dessutom kan HVO100 blandas med vanlig diesel.

Vi saluför HVO100 från Neste med varumärket Neste MY Förnybar Diesel. Mer information information om produkten hittar du på Nestes hemsida.  

Information om råvaror hittar du här.