HVO 100

Vi saluför HVO100 från Neste med produktvarumärket Neste MY Förnybar Diesel™. Drivmedlet är tillverkad av 100% förnybara råvaror som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Neste MY Förnybar Diesel™ är med sin låga grumlingspunkt också lämpligt för mycket kalla väderförhållanden, ner till -32 grader. Allra smartast är att drivmedlet fungerar precis som vanlig diesel, det tar alltså inte längre tid att bli fossilfri än det tar att fylla tanken.

Hållbarhet

Med 90% lägre utsläpp av växthusgaser än vanlig diesel påbörjar Neste MY Förnybar Diesel™ minskningen av ditt fordons koldioxidavtryck direkt. Dessutom kommer 100% av de fler än tio olika förnybara råvaror och restprodukter som används i framställningen av från leverantörer som noggrant kontrollerats ur ett hållbarhetsperspektiv.

Omedelbar omställning

Neste MY Förnybar Diesel™ är det enda drivmedel på marknaden där omställningen sker omedelbart utan förändringar i fordonsflotta eller infrastruktur. Eftersom drivmedlet har samma kemiska sammansättning som fossil diesel kan den blandas i valfritt förhållande med din vanliga diesel. Dessutom har den lägre underhållskostnader. Ingen modifiering av motorer behövs, det är hel enkelt bara att tanka och köra!

Prestanda

Det höga cetantalet (75–95) säkerställer en effektiv och ren förbränning som ger ditt fordon extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel (FAME). Neste MY Förnybar Diesel™ är med sin låga grumlingspunkt också lämpligt för mycket kalla väderförhållanden. Vidare är drivmedlet fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar och kan lagras under lång tid utan att tappa i kvalitet eller samla på sig vatten.

 

Mer information om produkten hittar du på Nestes hemsida.  

Information om råvaror hittar du här.