Eldningsoljor

Colabitoil erbjuderalla typer av eldningolja, från villaolja till tjockolja för företag och industrier.

Vår vanligaste villaolja kallas för E10 och är lämplig för dig som har oljetanken inomhus. Vi har även en villaolja som är anpassad för kalla utrymmen, E32.