Rapporter och dokument

Colabitoils räkenskapsår är kalenderår. Räkenskapsåret omfattar perioden 1 januari till 31 december.