Forskning och utveckling har alltid varit centralt för Colabitoil.

 Vårt FoU-arbete inleddes redan i februari 2014. Syftet var att utveckla en process för framställning av HVO genom vätebehandling av vegetabiliska oljor. Detta för att möta de allt strängare krav på drivmedel som påverkar branschen. Colabitoil ser möjligheter i dessa utmaningar, att genom forskning och utveckling av biodrivmedel från nya miljövänliga råvaror kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär nya produkter nya affärsmöjligheter, vilket ökar företagets värde och kommer att gynna klimatet, kunder och aktieägare.

Satsningen på forskning och utveckling för säkerställande av processer, katalysatorer, mätmetoder och nya råvaror blev omgående ett sätt för oss att nå framgång på marknaden. Colabitoil har egen know-how och skyddad teknik för framtagning av råvaror för framställan av HVO100.

Vårt nuvarande fokusområde i laboratoriet är att ta fram processer för framställning av förnyelsebar bensin och flygbränsle. Vi framställer produkterna med stor precision och för ut tekniken i en mindre testanläggning. Detta är ett genombrott för utvecklingen av förnyelsebara drivmedel. Genom tredjepartsanalys kommer vi att utvärdera processen, för att kunna ta nästa steg mot konstruktion för uppförande av produktionsanläggning.

Förnybar bensin och flygbränsle, framställt av etanol har mycket goda produktegenskaper som uppfyller gällande drivmedelstandarder. Bränslena kan användas som en helt förnybar produkt men även för inblandning utan modifiering av motorer.

miun20220foto20emmelie20c385slin