Finansiell kalender 2019

28 februari
Bokslutskommuniké 2018

1 mars
Förslag till valberedningen

25 mars
Årsredovisning 2018

16 maj
Delårsrapport januari-mars 2018

17 maj
Årsstämma 2018

23 augusti
Delårsrapport januari-juni 2018

8 nov
Delårsrapport januari-september 2018