Bolagsstyrning

Colabitoil Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lagstiftning och dess bolagsstyrning bygger på bolagsordningen, Aktietorgets noteringsavtal, andra tillämpliga regler och normer, Code of Conduct samt andra instruktioner och policyer.

Colabitoil Sweden AB agerar efter Svensk kod för bolagsstyrning och följer principen ”följ eller förklara”, i kort betyder det att bolaget har möjlighet att avvika från kodens bestämmelser utan att detta innebär ett brott mot koden men bolaget måste redovisa för skäl till avsteget.