Spotlight Stockmarket

Colabitoil noteras på Spotlight Stockmarket (dåvarande AktieTorget) 12 december 2017.

Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en så kallad MTF-plattform.