Insyn

Colabitoil är bra investering för att:

 • Vi är skuldfria och lönsamma
 • Vi har en stark tillväxt på en starkt växande marknad
 • Vi har säkerställt rutiner, funktioner, avtal och humankapital
 • Vi jobbar aktivt med strategier för immaterialrättsliga tillgångar
 • Vi har unika strategiska partnerskap och lokalproducerade produkter
 • Vi har en affärsmodell som är skalbar
 • Mest viktigt är att investera i framtiden för att det är både finansiellt smart och klimatsmart.

Förnybara drivmedel är bra investering för att:

 • Marknaden för dieseldrivna fordon växer konsekvent (+72% 2015)
 • Medellivslängden på fordonsflottan är 17 år
 • Efterfrågan på biodrivmedel och HVO ökar
 • Politik och branschorganisationer främjar HVO

Samhällets utveckling

 • Politiken verkar för ett fossilfritt Sverige 2030.
 • Politiken verkar för att öka självförsörjandegraden på biodrivmedel
  och minska importen av råolja från Ryssland (48%)
 • Olika organisationer driver frågan för ett mer fossilfritt samhälle
 • Större företag ställer stora hållbarhetskrav på underleverantörer
 • Den offentliga sektorn kräver miljötänk i alla sina upphandlingar
 • Miljöstationer allt vanligare
 • Försäkringsbolag föregår personbilstillverkarna