AktieTorget

Colabitoil noteras på AktieTorget 12 december 20171.

AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en så kallad MTF-plattform. Besök AktieTorget på www.aktietorget.se

Colabitoil på AktieTorget