Aktieinformation

Colabitoil AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är emitterade i enlighet med svensk lag och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna regleras av den svenska aktiebolagslagen. Från och med 12 december 2017 är Colabioils aktier noterade på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget).

Aktiens kortnamn är COLAB och ISIN-koden är SE0007815386.

Mer information om Spotlight Stockmarket finns på www.spotlightstockmarket.com

Pris: 12,10 SEK
Förändring: -0,80%
Uppdaterad: 2019-05-29 14:52

Marknadsinformation

Firmanamn: Colabitoil Sweden AB
Kortnamn: COLAB
ISIN: SE0007815386
CCY: SEK
Likviditetsgarant: Nej
Antal aktier: 8 854 378
Marknadsplats: Spotlight Stockmarket (AktieTorget)
Segment: MTF
Notering: 12 december 2017
LEI-kod: 549300C57X5LXYMISR45
Organisationsnummer: 556478-4485