Aktieinformation

 

Colabitoil AB är ett svenskt aktiebolag vars aktier är emitterade i enlighet med svensk lag och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna regleras av den svenska aktiebolagslagen. Från och med 12 december 2017 är Colabioils aktier noterade på Aktietorget. Aktiekapitalet i Colabitoil innan emmissionen uppgår till 1 375 736 SEK fördelat på totalt 8 104 378 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,167  SEK. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.

Marknadsinformation

Firmanamn: Colabitoil Sweden AB
Kortnamn: COLAB
ISIN: SE0007815386
CCY: SEK
Likviditetsgarant: Nej
Antal aktier: 8 254 378
Marknadsplats: AktieTorget
Segment: MTF
Planerad notering: December 2017
LEI-kod: 549300C57X5LXYMISR45
Organisationsnummer: 556478-4485