Investerare

Colabitoil verkar inom en av de mest spännande branscher som finns. Marknaden och efterfrågan på förnybara drivmedel växer. Vi bjuder investerare att ta del av expansionen av vårt bolag!

Colabitoil har för avsikt att leda utvecklingen av förnybara drivmedel med målsättningen att ersätta fossila drivmedel och därmed nå positiva klimateffekter. Colabitoils huvudfokus är i dagsläget att etablera bolagets varumärke och ytterligare öka omsättningen och att ta marknadsandelar på en snabbt växande marknad. Colabitoil har en egen pilotanläggning för HVO100 och upprättar under fjärde kvartalet 2018 en pilotanläggning för förnybar bensin och förnybart flygbränsle.

Licensiering

Bolaget innehar rätten att utfärda exklusiva underlicenser för produktion av förnybart bränsle. Målet är att med underlicenser och kunskapsöverföring upplåta till andra producenter att tillverka bolagets förnybara drivmedel.

Produktion

Tillväxt ska också ske genom egen produktion från pilotanläggningarna på kort sikt, och storskalig produktion på längre sikt.

Handel

Colabitoil ska växa genom att öka försäljning direkt till kund och i befintliga tankanläggningar. Vi ska även öka vår geografiska närvaro genom nyetableringar. Bolaget har som mål att bli rikstäckande. Colabitoil har i dag 44 egna tankanläggningar, belägna mellan Örebro och Örnsköldsvik. Merparten av dessa tillhandahåller premiumbränslet HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™.