Investerare

Colabitoil verkar inom en av de mest spännande branscher som finns. Marknaden och efterfrågan på förnybara drivmedel växer. Vi bjuder investerare att ta del av expansionen av vårt bolag!

Some people find it unnecessary to spend time writing their cover letter . Although some employers ignore it and go directly to the CV, many will take the time to read it. If you send a cover letter with your CV and nobody reads it, it is the responsibility of the employer, but if you do not join it and the employer seeks it, its absence will be noticed. It is better not to take risks and make a cover letter. This may be the only opportunity to make contact with your employer. So Clicking Here and prepare a catchphrase that encourages him to continue reading your cover letter. Avoid making a cover letter with conditional sentences such as ”I would like to integrate your honorable business …” and prefer those that suggest an action: ”I am ready to start …” and which demonstrates your motivation to be part of the company.
Colabitoil har för avsikt att leda utvecklingen av förnybara drivmedel med målsättningen att ersätta fossila drivmedel och därmed nå positiva klimateffekter. Colabitoils huvudfokus är i dagsläget att etablera bolagets varumärke och ytterligare öka omsättningen och att ta marknadsandelar på en snabbt växande marknad. Colabitoil har en egen pilotanläggning för HVO100 och upprättar under fjärde kvartalet 2018 en pilotanläggning för förnybar bensin och förnybart flygbränsle.

Licensiering

Bolaget innehar rätten att utfärda exklusiva underlicenser för produktion av förnybart bränsle. Målet är att med underlicenser och kunskapsöverföring upplåta till andra producenter att tillverka bolagets förnybara drivmedel.

Produktion

Tillväxt ska också ske genom egen produktion från pilotanläggningarna på kort sikt, och storskalig produktion på längre sikt.

Handel

Colabitoil ska växa genom att öka försäljning direkt till kund och i befintliga tankanläggningar. Vi ska även öka vår geografiska närvaro genom nyetableringar. Bolaget har som mål att bli rikstäckande. Colabitoil har i dag 44 egna tankanläggningar, belägna mellan Örebro och Örnsköldsvik. Merparten av dessa tillhandahåller premiumbränslet HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™.