Årsredovisning 2018

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 549 (320) MSEK.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2,9 (-0.8) MSEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till 0,35 (-0,10) SEK.
  • Soliditeten uppgick till 48,7 (57,3) %.

Dokument

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle