IPO

 Colabitoil Sweden AB noteras på Spotlight Stock Market (då AktieTorget) 12 december 2017.

Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil”) har erhållit besked om godkännande för notering på AktieTorget. Teckningsemissionen är nu avslutad. Offentliggörande om tilldelning sker i mitten på nästa vecka genom pressmeddelande. Noteringen på AktieTorget är förutsatt av att den fastställda lägstanivån om cirka 14,2 MSEK i nyemissionen uppnås. Teckningstiden för nyemissionen inleddes 2 november och avslutades 16 november 2017 och avsåg att genomföra en nyemission om 19,8 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har inför nyemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,1 MSEK, motsvarande cirka 46 procent av emissionsvolymen.    Nedan finner ni investerarmemorandum, teaser, anmälningssedel samt instruktioner för anmälan för teckning.

På Sedermeras hemsida kan du teckna direkt via Bank-ID >>

Dokument

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle