Valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till nedanstående via e-post eller adresserat till Valberedningen till Colabitoils postadress. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda i god tid.

Christer Sundin  |  Valberedningens ordförande
Kontakt: christer.sundin@colabitoil.com

Lennart Sjögren
Kontakt: lennart.sjogren@colabitoil.com

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle