Styrelseordförande

Björn Norrbom

Björn Norrbom har lång erfarenhet av bolagsstyrning med ett stort kontaktnät nationellt och internationellt. Tidigare erfarenheter omfattar ledande befattningar inom IBM, Cap Gemini samt VD för Telia Mega Com och Telia Light och ordförande i Telia Danmark, Finland och Norge. Norrbom har ett antal styrelseuppdrag inom såväl svenska som utländska bolag.

Invald

2014

 
Född

1945

 
Utbildning

Bachelor of Business Administration (BBA), business IT  | Stockholms Universitet

 
Övriga uppdrag

Styrelseordförande i OpenRatio Holding AB,
Trebax AB
Styrelseledamot i SIVERS IMA Aktiebolag
Styrelsesuppleant i Bobtail Nordic Pharma AB,
Grizzly Konsult AB

 
Tidigare uppdrag

Styrelseordförande i Clavister Holding AB, Compound Semiconductor Technologies Sweden AB, Tannak AB, CST Incentiva AB, Flanderit Holding AB, Sweden Green Tech Energy AB. Styrelseledamot i Connode AB, Connode Holding AB, Fastighetsbolaget Kanholmen AB (publ) Styrelseledamot och VD för Fastighetsbolaget Kanholmen AB (publ), Telia MegaCom och dotterbolag till Cap Gemini

 
Aktieinnehav

1 060 000 samt 72 301 via delägt bolag.

Optionsinnehav

0

Styrelseledamot

Jan Nordlöf

Jan Nordlöf har lång och omfattande erfarenhet av att driva och bygga verksamheter. Nordlöf har varit verksam inom energisektorn i många år och har arbetat i ledande befattningar inom EON|ES, PEAB samt som företagsledare i ett antal mindre bolag. Innan Colabitoil arbetade Nordlöf som försäljningschef på Aeroform Fuel Cell AB.

Invald

2013

 

Född

1955

 

Utbildning

Utbildning: Maskintekniker. Även ett antal andra utbildningar. Gävle

 

Övriga uppdrag

Styrelseledamot Gävle Vatten AB
Styrelsesuppleant Gästrike Vatten AB

 

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot och VD Sweden Green Tech Energy AB, Fastighetsbolaget Kanholmen (publ)

Styrelsesuppleant Gavlefastigheter Gävle Kommun AB, LOL Fastigheter AB, Produktions Ekonomi i Luleå AB

 
Aktieinnehav

1 132 301

 

Optionsinnehav

0

Styrelseledamot

Christer Sundin

Christer Sundin besitter omfattande kompetens inom bolagsstyrning och var senast verksam som VD på det börsnoterade bolaget Diös Fastigheter. Härutöver har Sundin haft ledande befattningar inom fastighetsbolag och finansinstitut. Sundin har ett stort kontaktnät inom fastighets- och industrisektorn och innehar ett antal styrelseuppdrag inom bolag i Sverige.

Invald

2014

 

Född

1949

 

Utbildning

Civilekonom, Uppsala Universitet

 

Övriga uppdrag

Styrelseordförande och VD SUBO Konsult AB, Styrelseordförande i Ljusbo Green Home AB, MaxFast Properties AB, Styrelseledamot i Arkitektkopia AB, CLS Invest AB, Kraftkonsult i Skandinavien AB, Ljusbo Hyreshus AB, Örndalen Exploatering AB, Örndalen Holding AB, Örndalen Hotellfastighets AB, Örndalen Lift AB, Östersundshem AB

 
Tidigare uppdrag

Extern VD i Diös Fastigheter AB. Styrelseledamot i Aurorum Teknikbyn AB, BiessieBaenie AB, Destination Östersund AB, Diös Sundsvall AB, Diös Jämtland AB, Diös Mitt AB, Diös Fastigheter Sundsvall III AB, Diös Fastigheter Falun III AB, Diös Fastigheter Östersund II AB, Diös Norrland AB, Diös Fastigheter Östersund V AB, Diös Fastigheter VIII AB, Diös Sundsvall II AB, Diös Fastigheter AB, Diös Fastigheter III AB, Diös Norrlandskusten AB, Diös Fastigheter I AB, Diös Fastigheter Skellefteå I AB, Diös Fastigheter VI AB, Diös Fastigheter V AB, Diös Falun I AB, Diös Fastigheter VII AB, Diös Fastigheter Skellefteå AB, Diös Fastigheter II AB, Diös Fastigheter Östersund I AB, Diös Fastigheter IX AB, Diös Fastigheter X AB

 
Aktieinnehav

1 083 992 samt 48 309 via delägt bolag.

 
Optionsinnehav

0

Styrelseledamot

Lennart Sjögren

Lennart Sjögren är civilingenjör och driver eget konsultbolag inom affärsutveckling, projektutveckling och samhällsbyggnad. Sjögren är ordförande i föreningen Norrsundets Biokombinat och även vice ordförande i föreningen BioDrivMitt. Härutöver har Sjögren varit vice ordförande i Gävle Energi AB samt ingått i styrelserna för bland annat Gävle Stadshus AB, Gavlefastigheter AB och Gavlegårdarna AB.

Invald

2014

 

Född

1954

 
Utbildning

Civilingenjör, KTH, Sektionen för lantmäteri, examen 1977

 
Övriga uppdrag

Styrelseordförande ULI Service AB,  Styrelseledamot Hedvigslund Event AB, Hästen kooperativ hyresgästförening, Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB, Älvdala byggemenskap kooperativ hyresrättsförening

 
Tidigare uppdrag

Gavle Pause Gävle AB, Gavlefastigheter Gävle Kommun AB

 
Aktieinnehav

35 500

 
Optionsinnehav

0

Styrelseledamot

Karin Svärd Hertel

Karin Svärd Hertel, bosatt i Sandviken, är 52 år och är civilingenjör med inriktning kemiteknik. Karin är utbildad på KTH och har en bred industribakgrund i olika chefsroller från svenska storföretag som ABB, AGA, Ericsson och Sandvik. Sedan 7 år tillbaka driver Karin egen konsultverksamhet med fokus på interim management, förändringsledning och affärsutveckling. Uppdragsgivarna idag är främst mindre företag, kommuner och offentliga verksamheter.

Invald

2018

 

Född

1966

 

Utbildning

Civilingenjör kemiteknik, KTH.

 
Övriga uppdrag

Karin S Hertel AB, Gävle Logistikbyrå AB, BRF Skutan 16

 
Aktieinnehav

0

Optionsinnehav

20 000

Styrelseledamot

Niclas Lundqvist

Niclas Lundqvist är jur.kand. och har tidigare varit verksam bland annat vid Sedermera Fondkommission och vid Advokatbolaget Wiklund Gustavii. Sedan 1996 har Lundqvist bedrivit legal rådgivning inom bolagsrätt, börs- och värdepappersrätt. Lundqvist har erfarenhet från operativt styrelsearbete som styrelseledamot i bolag noterade på svensk börs och värdepappersbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen. Tidigare erfarenheter innefattar bland annat arbete som jurist, projektledare och affärsutvecklare på Sedermera Fondkommission. Lundqvist är även en av grundarna till riskkapitalfonden Swedish Growth Fund.

Invald

2017

 
Utbildning

Jur.kand, Lunds universitet

Övriga uppdrag

Styrelseordförande Swedish Growth Fund Holding AB, Sjöfn AB, Styrelseledamot RhoVac AB, Cantargia AB, Bonsig AB, AB Glumslövs Tegelbruk

 
Tidigare uppdrag

Styrelseordförande ABGT Konsult AB, Styrelseledamot Aktiebolaget Daugava, ATS Finans AB, Betting Promotion Systems (BPS) AB

 
Aktieinnehav

0

 
Optionsinnehav 

0

Antonio Martinez

Anonio Martinez har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och av bolagsstyrning. Martinez är idag verksam på Hammersta Fastigheter AB. Hammersta Fastigheter AB bygger för egen förvaltning kontor, industri och bostäder.

Invald

2016

 

Född

1960

 

Utbildning

El- och teleingenjör samt påbyggnadsutbildning inom marknadsföring och data. STI, Stockholms Tekniska Institut

 

Övriga uppdrag

Styrelseledamot A Ward Secure ID AB, BRF Gallionsbilden 1, BRF Boken 5, Dacenica Konsult AB, Hamdot Bygg AB, Hammersta Fastigheter AB, Styrelseledamot Colabitoil Fastigheter AB, Hamdot Fastigheter AB

 
Tidigare uppdrag

Styrelsesuppleant Aspön Fastigheter AB

 
Aktieinnehav

11 000

 
Optionsinnehav

0

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle