Finansiell kalender 2020

27 februari
Bokslutskommuniké 2019

2 mars
Förslag till valberedningen

24 april
Årsredovisning 2019

20 maj
Årsstämma 2019
Delårsrapport januari-mars 2020

26 augusti
Delårsrapport januari-juni 2020

12 november
Delårsrapport januari-september 2020