Reduktionsplikten

Sedan 2018 finns en lag om reduktionsplikt för alla drivmedel i Sverige. Syftet är att minska utsläppen av växthusgaser och öka användningen av förnybara råvaror.

Lagen innebär att en viss del av den bensin eller diesel du tankar måste bestå av förnybart bränsle. På så sätt vill regeringen skapa regler för oss som tillverkar drivmedel, så vi stegvis kan fasa ut fossila bränslen – för att närma oss målet om en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030.

När man räknar ut reduktionen för olika drivmedel räcker det inte att mäta hur mycket utsläpp som kommer ur ditt avgasrör. Man tar hänsyn till hela tillverkningskedjan i beräkningen. På så sätt blir det tydligt hur mycket en produkt totalt sett bidrar till att minska utsläppen.

Den svenska reduktionsplikten innebär en gradvis ökning av inblandning av biodrivmedel i fossila bränslen, mellan år 2019 och 2030.

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle