Grönt drivmedel

HVO100 är ett 100 procent förnybart biodiesel och det enda drivmedlet som klassats som grönt av Energimyndigheten.