Cirkulär ekonomi

HVO100 är inte bara ett till 100 procent grönt drivmedel. Genom att återvinna restprodukter i form av vegetabiliska oljor tar vi dessutom tillvara på energi som annars skulle ha gått till spillo.