Cirkulär ekonomi

Vi arbetar konstant med att ta tillvara på energi som annars skulle gått till spillo. Produkten Neste MY Förnybar Diesel™ är tillverkad av 100 procent förnybara råvaror och restprodukter.