Minskade transporter

Mobila tankstationer gör att Colabitoil alltid erbjuder drivmedel där det behövs. Vi följer vägarbeten, skogsavverkning och annan verksamhet som flyttar på sig samt även privatbilisternas rörelsemönster. Därmed bidrar vi till att reducera onödiga transportsträckor.