Renare arbetsmiljö

Vår produkt HVO100 innehåller inga aromatiska eller polycykliska kolväten. Detta förbättar markant arbetsmiljön för de som kommer i kontakt med drivmedel i sitt arbete. Vi på Colabitoil använder uteslutande HVO100 i våra egna fordon