Med miljö
i tankarna

Hållbarhet skapar tillväxt. Det är vi på Colabitoil fast beslutna om. Därför ser vi det som positivt att det ställs högre krav på hållbarhet – från vår omvärld, våra kunder och anställda.

Vi vet att förändringar i klimat och hälsa påverkar förutsättning för liv här på jorden. Därför är det viktigt att vår påverkan på miljön är så liten som möjligt. Det innebär att företag och privatpersoner i första hand bör minska sin användning av energi.

Colabitoil är ett hållbarhetsföretag. Hela vår affärsidé handlar om att vara ett långsiktigt, ambitiöst och miljövänligt alternativ inom drivmedelssektorn.

För oss innebär hållbart företagande att vi arbetar för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Vi bryr oss om hela kedjan. Det som driver oss är tanken på vad vi lämnar efter oss till kommande generationer. Både genom våra förnybara drivmedel och en hållbar ekonomisk tillväxt. Det är därför vi alltid har miljön i tankarna. Det gäller såväl klimat, hälsa, arbetsmiljö som gröna siffror.

Grön tillväxt

För oss på Colabitoil handlar ekonomisk hållbarhet om ekonomisk tillväxt. Med vårt engagemang i samhället vill vi skapa goda relationer och få med fler på resan mot en minskad miljöpåverkan. Dessa relationer är grunden för vår hållbara ekonomiska tillväxt. Ett gott anseende ökar det lokala engagemanget, vi får lättare nya kunder samt förbättrar relationerna med kommuner och organisationer. Genom en öppen dialog med intressenter skapar vi förtroende för vårt företag.

Ett ökat ekonomiskt kapital ska ske på minsta möjliga bekostnad av andra tillgångar, till exempel naturresurser, ekosystemtjänster eller välfärd. Vi ska leva på avkastningen av jordens tillgångar – inte förbruka dem.

Forskning och utveckling

Colabitoil samarbetar med andra för att bedriva forskning och utveckling av förnybara drivmedel. I samarbete med Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet i Sundsvall drivs projekt med att utveckla framtidens råvaror för HVO100. Tillsammans med Organofuel Sweden AB utvecklas förnybar bensin och förnybart flygbränsle. Pilotanläggningen i Norrsundet är ett första steg mot en storskalig produktionsanläggning.

Arbetsklimat

Vi satsar på arbetsmiljön och god hälsa bland våra medarbetare. Vårt arbetsklimat är lika viktigt för oss som HVO100 är för klimatet. Därför gör vi allt för att våra anställda ska trivas. Då finns en större chans att våra medarbetare är lojala och gör ett bra jobb. De stannar kvar, blir goda ambassadörer och produktiviteten ökar. Mångfald är viktigt, allas kompetens och goda egenskaper ska tas tillvara. Blandade grupper visar sig också vara mer kreativa än homogena grupper. Ett gott ledarskap är avgörande för en bra arbetsmiljö och ger en grund för att vara en attraktiv arbetsgivare.