Vår produktions­anläggning

Vår pilotanläggning ligger i Norrsundet och där pågår forskning och utveckling kring framtidens bränsle. Vi har under flera år jobbat intensivt med både produkt och process för att skapa en storskalig framställning av biodrivmedel från fossilfria råvaror – såsom etanol, metanol och vegetabiliska oljor.

Den fullskaliga anläggningen planeras vara färdig år 2024. Då kan vi erbjuda marknaden fossilfri bensin, diesel och flygbränsle. Det mesta tillverkat av avfall från den svenska skogen.

Detaljplanen för Norrsundets hamn vann laga kraft 25 mars 2022 och Colabit är därmed ett steg närmare etablering av bioraffinaderi för produktion av gröna drivmedel i Norrsundet. Nästa steg är ansökan om miljötillstånd som kommer att inlämnas inom kort.

Nu intensifieras arbetet med att ta fram underlag för ansökan om miljötillstånd enligt 11 kap i miljöbalken. Som ett led i det träffades ansvariga på Colabit, konsulter och Gästrike Räddningstjänst i Norrsundets hamn för att diskutera säkerhetsaspekterna i en planerad modern helautomatiserad anläggning för bioraffinaderi.

Se video från besöket i Norrsundets hamn och intervju med styrelseordförande Jan Nordlöf.