Vår produktions­anläggning

Vår pilotanläggning ligger i Norrsundet och där pågår forskning och utveckling kring framtidens bränsle. Vi har under flera år jobbat intensivt med både produkt och process för att skapa en storskalig framställning av biodrivmedel från fossilfria råvaror – såsom etanol, metanol och vegetabiliska oljor.

Den fullskaliga anläggningen planeras vara färdig år 2024. Då kan vi erbjuda marknaden fossilfri bensin, diesel och flygbränsle. Det mesta tillverkat av avfall från den svenska skogen.