Produktionsanläggning

Colabit Sweden är ett produktions och forskningsbolag med tillhörande hamnverksamhet Norrsundet.  Där pågår forskning och utveckling kring framtidens bränsle. De har under flera år jobbat intensivt med både produkt och process för att skapa en storskalig framställning av biodrivmedel från fossilfria råvaror – såsom etanol, metanol och vegetabiliska oljor.

I en fullskalig anläggning  kan de erbjuda marknaden fossilfri bensin, diesel och flygbränsle. Det mesta tillverkat av avfall från den svenska skogen.

Colabit Försäljning följer noga utvecklingen i Norrsundet och tar del av framgångarna. Colabit Försäljning ingår i Greenbit som har ett avtal med Colabit Sweden  avseende licensieringen av tekniken för förnybar bränsleproduktion.

Detaljplanen för Norrsundets hamn vann laga kraft 25 mars 2022 och Colabit är därmed ett steg närmare etablering av bioraffinaderi för produktion av gröna drivmedel i Norrsundet. Nästa steg är ansökan om miljötillstånd som kommer att inlämnas inom kort.

Nu intensifieras arbetet med att ta fram underlag för ansökan om miljötillstånd enligt 11 kap i miljöbalken. Som ett led i det träffades ansvariga på Colabit, konsulter och Gästrike Räddningstjänst i Norrsundets hamn för att diskutera säkerhetsaspekterna i en planerad modern helautomatiserad anläggning för bioraffinaderi.

Se video från besöket i Norrsundets hamn och intervju med styrelseordförande Jan Nordlöf. 

Vår process

Enkelt förklarat handlar processen om omvandlingen av enkla alkoholer (som etanol) till avancerade långa kedjor av alkoholer och alkaner.

För att uppnå detta använder vi oss av en katalytisk process med milda reaktionsförhållanden. Råvaran består av bioetanol som omvandlas till en mellanprodukt. Den kopplas i sin tur ihop via katalytiska reaktioner till längre kedjor och andra biobaserade organiska molekyler, som vätebehandlas och sammankopplas till förnybar bensin, diesel och flygbränsle.

Vi producerar vätgas via elektrolys av vatten. En grön, miljövänlig metod där man omvandlar vattenmolekylen till vätgas och syrgas med el från exempelvis vattenkraft. Vätgasen använder vi i processen och syrgasen släpps ut i naturen.

Det processvatten som krävs genereras i produktionen, renas och återanvänds till bland annat vätgasframställan (elektrolys).

Vi tillämpar one-pot process: Råvaran omvandlas till mellanprodukter som omvandlas vidare till slutprodukt utan separation eller upparbetning. En energieffektiv och kostnadsbesparande process.

kontakta oss gärna!

Colabit Sweden AB
Nygatan 34, 80311 Gävle