Fossilfria drivmedel

En stor del av Colabitoils förnybara bränsle innehåller spill från den svenska skogsindustrin. Råvaran var ursprungligen träd, som under sin livstid har fångat upp en stor mängd koldioxid. När detta drivmedel sedan förbränns, så frigörs koldioxiden igen. Det bidrar därför inte till någon förändring i atmosfären. Men fossila bränslen, som olja, ligger i marken i hundratals år innan det blir bränsle och senare förbränns. Därför leder dessa till en ökning av koldioxid i vår atmosfär.

För att nå klimatmålen och minska våra koldioxidutsläpp – så måste vi snabbt minska vårt beroende av fossila bränslen.